sausio 8, 2019

Bazinė pensija: 307 €

Bazinė pensija asmeniui be darbo stažo negali būti žemesnė už skurdo rizikos ribą (307 €), o asmens su pilnu darbo stažu pensija negali būti žemesnė už 60 % vidutinės algos „į rankas“ (436 €)

Europos žmogaus teisių konvencijos 3 str. draudžia elgtis su žmogumi žeminant jo orumą. Precedentuose Lariošina ir Budina prieš Rusiją Europos žmogaus teisių teismas išaiškino, kad „visiškai nepakankama“ pensija laikoma žeminančiu orumą elgesiu. Europos žmogaus teisių teismas nustatė gaires kaip mažiausios pensijos dydis turi būti apskaičiuotas: būsto išlaikymas, maistas, higiena, drabužiai, kultūra ir sveikata, bet nedavė konkrečios matematinės formulės. 

Bendrojo komentaro Nr. 6 § 30 yra išaiškinta, kad net tuo atveju, jeigu asmens darbo stažo neužtenka pilnai pensijai, valstybė turi užtikrinti jam socialinę apsaugą Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 6 str. prasme ir „adekvatų gyvenimo standartą“ 11 str. prasme. Tas pats seka ir iš Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 25(1) str. 

Kadangi konkrečios formulės nėra, sunku objektyviai įvertinti kokiame lygmenyje pavyks nustatyti minimalią pensiją. Sėkmingai galima prognozuoti, kad minimalią pensiją asmeniui be darbo stažo pavyks pririšti prie skurdo rizikos ribos, kuri 2017 m. Lietuvoje buvo apskaičiuota 307 € lygmenyje, kas yra daugiau nei vidutinė pensija. Europos socialinių teisių komiteto precedente Nr. XIV-2 išaiškinta, kad „normalaus gyvenimo“ lygmuo yra 60 % vidutinės algos „į rankas“, todėl asmuo su pilnu darbo stažu turi gauti 60 % vidutinės algos „į rankas“. Todėl bazinė pensija asmeniui be darbo stažo negali būti mažesnė už 307 €, o asmeniui su pilnu darbo stažu – ne mažesnė už 60 % vidutinės algos „į rankas”, todėl asmuo su pilnu darbo stažu turi gauti 60 % vidutinės algos „į rankas“, tai yra 436 €.

Tik bendromis pastangomis sukursime dar tvaresnę gerovės valstybę.