sausio 8, 2019

Projekto vykdytojai

Projektą įgyvendina Vytauto Juozapaičio labdaros ir paramos fondas. Šios iniciatyvos idėjos autorius advokatas, profesorius Stanislovas Tomas, kuris sutiko būti suburtos teisininkų grupės vadovu byloje prieš Lietuvos vyriausybę.

Prie projekto kviečiamos ir raginamos prisijungti visos Lietuvos politinės partijos, Lietuvos nepriklausomybės Akto signatarai, priklausoma ir net nepriklausoma žiniasklaida, visuomeninės organizacijos ir asmenys, kurie neabejingi Lietuvos demokratėjimo procesams.

Kviečiami visi, kuriems svarbi tiesa ir teisingumas ne tik kaip jausmas, bet ir kaip valstybės pamatas.