Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA Roma, 1950 metų lapkričio 4 diena Įsigaliojo: 1953 metų rugsėjo 3 dieną pagal 66 straipsnį.(1) Vyriausybės, šios Konvencijos signatarės, Europos Tarybos narės, atsižvelgdamos į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1948 metų gruodžio 10 dieną paskelbtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją; atsižvelgdamos į tai, jog ši Deklaracija siekia, kad joje Read more about Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija[…]

EUROPOS SOCIALINĖ CHARTIJA (PATAISYTA)

Preambulė Vyriausybės, šios Chartijos signatarės, būdamos Europos Tarybos narės, atsižvelgdamos į tai, jog Europos Tarybos tikslas yra siekti didesnės savo narių vienybės, kad būtų apsaugoti ir įgyvendinti idealai bei principai, kurie yra bendras jų paveldas, taip pat prisidėti prie ekonominės ir socialinės jų pažangos, ypač išlaikant ir toliau įgyvendinant žmogaus teises ir pagrindines laisves, atsižvelgdamos Read more about EUROPOS SOCIALINĖ CHARTIJA (PATAISYTA)[…]